Burgemeester de Beaufortweg

(vroeger Heiligenbergerweg), Gemeentehuis waar toen Arnout Jan de Beaufort burgemeester was. Het gemeentehuis is voorzien van een soort klokkentorentje waar vanuit mogelijk alarm werd geslagen bij gevaar voor de bevolking. Op de achtergrond is het hospitaaltje (ongeveer een eeuw oud) te zien dat zich in de tuin van de dokterswoning bevond, deze fungeerde in de Tweede Wereldoorlog ook als bonnendistributiekantoor en later tijdelijk als consultatiebureau voor zuigelingen.